עִפָּרוֹן (עֶפְרוֹנוֹת)

 
 
 
Hebrew
English
Sentence
Simu Lev!
Hear Word
Hear Sentence