מוֹרֶה (מורים)/מוֹרָה (מוֹרוֹת)

 
 
 
Hebrew
English
Sentence
Hear Word
Hear Sentence