מִבְרֶשֶׁת־שִׁנַּיִם

 
 
 
Hebrew
English
Simu Lev!